Minivuggestuen Sneglehuset
Roden 2
9260 Gistrup
Tlf. 26 15 12 46 / 28 11 56 66

Ledige pladser

Hvornår kan mit barn så starte i Sneglehuset?

Se vores pladsoversigt, her kan du også online skrive dit Barn på venteliste til at starte i Sneglehuset.

Pædagogik

Lidt om Marte meo:

Marte meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Arts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden 1994. Metoden anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på specialinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, på plejehjem og senest er skolen kommet til.

Marte meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourser der i forvejen er til stede hos personerne.

De 9 elementer for udviklingsstøttende kommunikation:

Voksen:

 1. Ser barnets initiativ
 2. Sætter ord på initiativet
  1. Selvværd/koncentration
 3. Venter på initiativ
  1. Dialog, mulighed for at forstå og dernæst svare
 4. Nævner
  1. Hvad der sker, skal ske, hændelser, handlinger, følelser
  2. Skaber forudsigelighed
  3. Nævner sig selv og egne følelser
 5. Bekræfter ønsket adfærd
  1. Skaber ja cirkler ”du må, du kan”
  2. Skaber selvtillid
 6. Triangulerer
  1. Introducerer barnet for andre personer, ting, fænomener, begreber og giver information, færdigheder i socialitet
  2. Skaber selvtillid
 7. Klar start og klar slut
  1. Overskuelighed, forudsigelighed
 8. Turtagning
  1. Deler opmærksomheden mellem de tilstedeværende. Hvert barn bliver set og hørt, bliver opmærksom på andre, lærer at indgå i sociale sammenhænge
 9. Positiv ledelse
  1. lærer barnet at håndtere nye, svære situationer (du kan, du må, JA sådan, det var godt osv.)