Minivuggestuen Sneglehuset
Roden 2
9260 Gistrup
Tlf. 26 15 12 46 / 28 11 56 66

Ledige pladser

Hvornår kan mit barn så starte i Sneglehuset?

Se vores pladsoversigt, her kan du også online skrive dit Barn på venteliste til at starte i Sneglehuset.

Praktisk Information

Her på siden finder du al relevant information i forhold til at starte og eller gå i Sneglehuset. Hvis du som forældre ikke finder den information du leder efter vil vi meget gerne høre fra dig, således vi kan opdatere vores hjemmeside så hurtigt så muligt med det ønskede, på forhånd tak.

Betaling

Der betales 12 måneder om året, og betaling sker via overførsel til bankkonto. Pengene skal være på vores konto senest den 1. i måneden. Hvis den 1. i måneden er i en weekend eller helligdag, skal pengene være på vores konto den sidste bankdag inden den 1.

  • Betalingen sker månedsvis forud
  • Der ydes søskenderabat
Husk at medbringe:
  • Skiftetøj i forhold til årstiden
  • Futter og udesko
  • Sutter, sovebamse, barnevogn, dyne, pude, godkendt sele og savlesmække
  • Du skal selv tilse dyner, puder og madrasser i barnevognen mht. vask
Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt, både hvad angår forhold der gælder barnet og forældrenes private forhold.

Sygdom

Skulle det ske, at en af os bliver syg, ringer vi efter en vikar. Er hun forhindret, vil vi være nødt til at ringe til halvdelen af børnene, som så må finde anden pasning. Vi vil forsøge at fordele sol og vind lige, så det ikke er de samme børn, som ringes til hver gang.

Ved raskmelding vil I/du få besked senest kl. 15.30 dagen før.

Skulle dit barn blive syg, vil vi gerne have besked så hurtigt som muligt og senest kl. 08.30. I Sneglehuset modtager vi ikke et sygt barn, dels på grund af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den fornødne pleje og omsorg ved sygdom.

Sygdom kan være en lidt underlig diffus ting, for hvornår er et barn sygt? Et barn kan godt være sløjt og sygt uden det har feber, lad derfor ikke barnets temperatur ALENE være afgørende for vurderingen af, om barnet er sygt eller ej, men vurder barnets almene tilstand. Møder man op med et barn som er sløjt, må man forvente at blive bedt om at tage barnet med hjem igen. Dette er for det første for barnets egen skyld, da et sygt eller sløjt barn, har det bedst med mors eller fars pleje og omsorg, men også fordi vi har alle de andre børn og deres familier i pasningen at tage hensyn til.

Mødeplan

I Sneglehuset har vi en ”uge-mødeplan”, hvor vi gerne vil, I udfylder, hvornår I afleverer jeres barn. Dette for at vi kan tilrette evt. møder/ lægetider. I tilfælde af, at vi nødsager os til en læge-/ tandlægetid, er vi tilknyttet vikarer vi benytter. Disse er godkendte af kommunen!